\\

Datový servis

1. zápis - ERASABLE
Můžeme provést nahrání na reklamní USB flash disk jakýkoliv soubor jako softwarové demo, flash propagace, prezentace v Power Pointu, filmové klipy nebo PDF produktové katalogy. Nahrané soubory mohou být odstraněny uživatelem.  

ERASABLE

2. zápis - NON-ERASABLE
Můžeme provést nahrání na reklamní USB flash disk jakýkoliv soubor a učinit z něj NON-ERASABLE. Tato funkce je užitečná pokud požadujete, aby nahrána data nebyla odstarněna uživatelem

NON-ERASABLE

3. zápis - AUTORUN
Tento zápis AUTORUN nelze ignorovat, jelikož soubory, které jsou nahrány na reklamní USB flash disk se automaticky spustí, když uživatel vloží reklamní USB flash disk do USB portu. Tímto způsobem lze spustit např. www stránky, flash animace atd.

AUTORUN

4. zápis - LOGO AUTORUN
Tento zápis LOGO AUTORUN umožňuje, pokud se reklamní USB flash disk vloží do počítače, poté se logo objeví na obrazovce. Následně se reklamní USB flash disk běžně používá. Díky této unikátní funkci se vaše společnost vždy připomene uživateli při přenosu dat nebo zálohování.

LOGO-AUTORUN

5. zápis - ICON
Tento zápis ICON umožňuje zobrazení vlastního piktogramu, který se objeví v okně reklamního USB flash disku jako ikona jednotky. Pro zápis se nejvíce využívá logo.

ICON